Kyrkor & byggnader

Nora kyrka går inte att missa när man befinner sig i staden. Men runt om staden finns det flera vackra kyrkobyggnader och miljöer att besöka. Alla är de unika och representerar olika byggnadskonster och tidsperioder.

I centrala Nora ligger en sammanhållen kyrkomiljö som förutom kyrkan består av klockargård, komministergård, kyrkoherdeboställe och församlingshem. Byggnaderna representerar tre århundraden, från 1700-tal till 1990-tal. Samtliga byggnader är skyddade som byggnadsminne.

Nora kyrka

Då Nora kyrka uppfördes 1878-80, revs en äldre kyrka som lär ha varit uppförd på 1500-talet. Enligt traditionen är Nora kyrka den tredje på samma plats. Nora kyrka är en nyromansk basilika ritad av P. Andersson, Örebro. Tornmurarna är delvis kvar från en tidigare kyrka. Interiören dekorerades på 30-talet, takmålningar och glasfönster av Einar Forseth och väggmålningar av Ragnhild Nordensten. När kyrkan renoverades senast fick kyrkorummet en dekorativ utsmyckning i vårgrönt, rostrött och guld. Altaruppsatsen, dopfunten och ett par epitafier är från 1600-talet. Kyrkan är öppen för besök kl. 9-16 alla dagar året om.

Nora Församlingshem

Församlingshemmet ligger på Kungsgatan i närhet till kyrkan. Det är byggt 1997 i nutida arkitektur efter ritningar av arkitekterna Tina Wiik och Ingrid Reppen. Byggnaden har blivit mycket uppmärksammad för sin utformning. Som exempel på en föredömligt utformad ny byggnad i en historisk miljö tilldelades Nora församlingshem Europa Nostra-pris 2002. När det fick byggnadsminnesstatus 2005 var det som yngsta objekt i Sverige någonsin.

Prästgård, komministerbostad & klockargård

Prästgård/kyrkoherdeboställe. Prästgårdens mangårdsbyggnad uppfördes ursprungligen 1738 men fick sitt nuvarande utseende i samband med en omfattande ombyggnad 1828. Flygelbyggnaden är gårdens äldsta byggnad, och är troligen till sina äldsta delar uppförd under 1600- eller 1700-talet. Den ska enligt uppgifter överlevt stadsbranden år 1731.

Komministerbostad. Komministerbostaden uppfördes ursprungligen 1813 och fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad år 1916.

Klockargård. Gården uppfördes 1897-1898 och är utvändigt mycket välbevarad. Byggnaden innehöll ursprungligen tjänstebostad för klockaren/kyrkomusikern, sockenbibliotek och sammanträdesrum för kyrko- och skolråd samt fattigvårdsstyrelsen.

Järnboås kyrka

Järnboås kyrka uppfördes 1658-59 spånklädd och rödfärgad men fick sitt nuvarande utseende med ljust målad slät panel som ger intryck av att den är putsad 1795. Samma år tillbyggdes korsarmar, vilket är typiskt för kyrkorna i Bergslagen. Kyrkans invändiga takmålningar är från 1745. Den praktfulla altaruppsatsen och predikstolen är målade 1764 och den ovanliga dopplatsen är från 1767.

Vikers kyrka

Vikers nygotiska kyrka är uppförd 1869-71 och ritad av P. Andersson, Örebro. Den är vitputsad och byggd i slaggsten. Ursprungsinteriören har förändrats vid renoveringar på 30- och 50-talen. Predikstolen, altaret, altarringen, psalmnummertavlorna, läktaren och orgelfasaden är samtida med kyrkan, dock med ändrad färgsättning. Kyrkogården har största samlade området i Örebro län med äldre typer av gravar, avgränsade av stenfriser och täckta med grus, åtskilda från varandra av grusgångar.

Greksåsars kapell

En småkyrka i Nora Bergsförsamling. I Greksåsar uppfördes 1892 ett falurött timrat kapell. Det renoverades 1958. Det tillhör Nora bergsförsamling men är öppet för olika samfund. Öppet dagligen kl. 10.00-18.00, sommarmusik lördagar kl. 18.00 under sommaren.