Jerle Stad

På 1640-talet drömde Carl Bonde om en kanal för transport av järnmalm från Jerle till Mälaren. I Jerle ville han bygga en ny stad som skulle befolkas av invånarna i Nora och Lindesbergs kyrkbyar. I oktober 1642 utfärdades stadsprivilegier för Järla Stadh, men det blev inget av planerna. Stadsprivilegierna glömdes bort i kommunreformen, vilket gör Jerle till Sveriges minsta stad. Här kan du besöka Svalbo keramik och fika på Svalbo Cafè.

Jerle stad är också en bra utgångspunkt för den som vill upptäcka Järleåns naturreservat som ligger i en flera hundra tusen år gammal dalgång. Här har järnhantering pågått ända in på 1900-talet, men idag återstår bara ruiner och slagghögar. Järle kvarn och kvarndammen finns bevarad i ursprungligt skick. Längs med Järleån finns en vandringstig på 2,5 km.

www.svalbo.selänk till annan webbplats
Faktablad och karta över JärleånPDF