Europa Nostra-dagen

Den 4 juni 2024 högtidlighåller vi trettioårsdagen av mottagandet av utmärkelsen Europa Nostra Award. Detta firas med en ceremoni vid Nostra-medaljen på torget, kostnadsfria stadsvandringar och drop-in på Göthlinska gården. Välkommen!

År 1993 tilldelades Nora den internationella utmärkelsen Europa Nostra Award för restaurering och bevarandet av kulturmiljöerna i Nora trästad, bergsmansbyn Pershyttan samt den sammanbindande museijärnvägen. I konkurrens med 150 bidrag från 19 länder. Motiveringen löd ”for the successful undertaking of a long and complicated project preserving the town of Nora´s historical and cultural environment including the wooden houses, industrial sites and the railroad to Pershyttan.”

Den 4 juni 1994 skedde prisceremonin i Nora. Placeringen av medaljen avgjordes genom en tävling och flera hade föreslagit en plats bredvid torgbrunnen på en sten från Noratrakten. Där står den nu. Intill finns en gjuten förstoring av medaljen placerad på marken.

Programpunkter

kl. 11.00
Ceremoni med tal och musik vid Europa Nostra-medaljen på torget

kl. 10-12 & 14-16 Drop in på Göthlinska gården
Kika in i familjen Göthlins borgarhem från senare hälften av 1800-talet och upptäck svunna tider. Som besökare får du uppleva och fascineras av prylar och detaljer som vittnar om familjen Göthlins intressen.
Ingång från verandan på gårdens baksida, Kungsgatan 4.
Fri entré, antalet besökare är begränsat till 20 personer samtidigt.

kl. 11.30 & 14.00 Guidad Stadsvandring
Följ med kunniga guider och lär dig mer om historien om staden, järnvägen, bergsmännen och andra personligheter.
Kostnadsfritt, men förbokning krävs. Begränsat antal platser.

Biljettbokning via nortic.se Länk till annan webbplats. eller över disk på turistbyrån från och med 13 maj.

kl. 13.00-15.00 Drop in på Nora Järnvägsmuseum
I det gamla godsmagasinet, mitt emot stationen, finns ett spännande litet museum för tågintresserade barn och vuxna. Här väntar en värld av ånglok, vagnar, tidstypiska kläder och fascinerande minnen från järnvägens gyllene era.
Fri entré