Upptäck Bergslagens historia

Runt om utanför Nora gömmer sig historiska platser som vittnar om hur livet var förr. Järnhanteringens spår från Bergslagens storhetstid bjuder in till en resa bakåt i tiden. Upptäck gruvparker, ruiner och lämningar.

Jerle stad

På 1640-talet drömde Carl Bonde om en kanal för transport av järnmalm från Jerle till Mälaren. I Jerle ville han bygga en ny stad och i oktober 1642 utfärdades stadsprivilegier för Järla Stadh. Men det blev inget av planerna. Stadsprivilegierna glömdes bort i kommunreformen, vilket gör Jerle till Sveriges minsta stad. Här har järnhantering pågått ända in på 1900-talet, men idag återstår bara ruiner och slagghögar. Järle kvarn och kvarndammen finns bevarad i ursprungligt skick. Längs med Järleån finns en vandringstig på 2,5 km. Missa inte ett besök på Svalbo Keramik och Svalbo Café.

Klacka-Lerbergs Gruvpark

Upplev hur gruvdriften fungerade! I Klacka-Lerbergs gruvpark finns lämningar efter en lång tids gruvdrift, bland annat gruvhål, provbrytningar, malmtorg och skrotstenshögar. Gruvparken bjuder också på en vacker utsikt över Fåsjön.
Mer om Klacka-Lerbergs Gruvpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skrekarhyttans ruin

Vid ruinen i Skrekarhyttan finns stenväggar, masugnsfundament, gravar efter vattenhjul och mycket annat som hörde till hyttan i Västra Skrikarhytte. I anslutning till hyttruinen finns en rundslinga på 1,5 km. Här finns också picknickplats och grillplats. Informationsblad Skrekarhyttans ruin (pdf) Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Greksåsars hyttruin

I Grecksåsar har det tillverkats järn i 400 år och under 1500-talet var Greksåsars hytta en av de 25 hyttorna i Noraskogs bergslag. Än idag går det att se ruiner av masugn och kolhus på den gamla hyttplatsen. Sommartid kan du gå byvandringen för att upptäcka området, en promenad på ca 600 m med informationstavlor som berättar om byn, skrock, skrömt och historia.
Mer om Greksåsars hyttruin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Järle station

Järle station är Sveriges äldsta järnvägsstation, byggd 1854, två år innan invigningen av järnvägen mellan Nora och Ervalla. Idag finns kafé samt konst- och hantverksförsäljning sommartid. Veterantåg avgår till Järle från Nora station enlig tidtabell. Mer om Järle Station Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frövifors Pappersbruksmuseum

Frövifors är pappersbruket utanför Frövi som var järnbruk fram till slutet av 1800-talet. Då övergav man järnet för det allt mer lönsamma pappret. Museet bjuder på industrihistoria med fokus på papper - utställningar, upplevelser och en handpappersverkstad som brukar vara populär bland barnen. Här finns också en fantastisk museibutik och café. Mer om Frövifors Pappersbruksmuseum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slotterbergets gruvfält

Vid gruvfältet Slotterberget pågick brytning av malm fram till 1920-talet och i området finns flera spår efter gruvdriften kvar. Det går bland annat att se flera dagbrott, den gamla banvallen och rester efter anrikningsverk och kruthus. I området finns det en vandringsled och rastplats och intill parkeringen finns information och bilder från gruvans storhetstid. Mer om Slotterbergets gruvfält Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.