Vandra Digerberget runt

Vandra rundslingan Digerberget och njut av vacker natur och spännande kulturmiljöer!

Rundslingan är en del av Bergslagsleden. Turen är 9 km, lättgången och precis lagom för en dagstur på 3-4 timmar. Dessutom finns den endast 5 km från Noras stadskärna. Turen bjuder både på vacker natur och spår från områdets historia av bergshantering. Den går längs med sjöarna Dammsjön och Lilla Ramsjön, på gamla forvägar (transportvägar för järn, malm och kol) och längs en kanal som grävdes på 1800-talet för att reglera vattentillförseln i området. Dessutom passerar den genom vackra bergsmansbyn Pershyttan.

Utgå gärna från parkeringen vid Digerberget och vandra medurs så att du passerar Dammsjön och bergsmansbyn Pershyttan mot slutet. Vill du hellre vandra åt andra hållet är det trevligt att börja turen vid besökscentret i Pershyttan. Ungefär halvvägs, vid Lilla Ramsjön, finns vindskydd och grillplats – en perfekt plats för fikapaus och en stunds vila.

Bergslagseden är markerad med orange på träd och stolpar samt mindre blå riktningspilar. Vid vägövergångar och stigförgreningar finns blå pilar med Bergslagsledens symbol. Rundslingan Digerberget följer till stor del Bergslagsledens sträckning. De delar som inte går längs Bergslagsleden är markerade med blå färg.

Tar du bilen från Nora, följ bruna skyltar med texten Bergsmansby mot Pershyttan. För att komma till Digerberget finns en väg in till vänster en bit upp i backen. Vill du gå eller cykla från Nora använd cykelvägen skyltad mot Pershyttan.

Kartblad över rundslingan finns att hämta på turistbyrån i stationshuset. Digital karta finns via visitnora.se, på bergslagsleden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i appen Naturkartan.
Mer om Bergslagsledens rundslinga Digerberget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att!
Lämna inget skräp i naturen, ta med alla sopor hem.
Det kan vara blött i skogen, särskilt där leden går precis intill Dammsjön.