Utställningar

I Nora finns flera gallerier med utställningar. Besök galleriet i Leon. Sandbergs Bosättningsaffär eller Nora konsthall. I det vackra gamla brygghuset i bryggerikvarteret hålls det sommarutställningar.

14 maj-12 juni
Remi, en samlingsutställning på temat spel. Bryggerihuset, Kv. Bryggeriet.

14 maj-11 juni
Örebro läns konstnärsförbund, samlingsutställning med flertalet medlemmar.
Nora konsthall, biblioteket.

20 maj-12 juni
Noras personligheter 5 år, utställning med Frida Edlunds porträttfotografier av Noras personligheter under 5 år - personligheter som medverkat i turistbyråns satsning för att lyfta platsen Nora för besökare, Leon. Sandberg Bosättningsaffär.

19 juni-31 juli
Sommarutställning med samtidskonst, Nora Art. Bryggerihuset, Kv. Bryggeriet.

6 augusti-4 september
Ljusstråk samlingsutställning. Bryggerihuset, Kv. Bryggeriet.

Konstnär: Maline Nordin Ardesjö (utställare 2018)

Konstnär: Ulrika Berge