Borgarhemmet Göthlinska gården

Visning av familjen Göthlins borgarhem från senare hälften av 1800-
talet. Huset och dess inredning är bevarat som det såg ut när den sista familjemedlemmen, Ingrid Göthlin, bodde här. Här finns prov på fröken Ingrids porslinsmålning samt konst, möbler, leksaker och prydnadsföremål från 1600-talet och framåt. Boka också in ett besök i hembygdsföreningens Norautställning i gårdens vagnslider. Visningen tar ca 1 timme.

Pris:1–20 pers/grupp 1 500 kr, 0 % moms
Större sällskap delas i flera grupper med varsin guide alt. på olika tider.
Gruppbokningar fr 1 maj–31 september.

Bokning & info: Nora turistbyrå 0587-811 20, info@nora.se
Läs mer om Göthlinska gården