Komponenter

Det finns ett antal komponenter i grundwebben som antingen ska konfigureras åt kunden eller tas bort.