Ta med familjen på utflykt

Packa ryggsäcken och ta med familjen på utflykt i Bergslagens vackra natur. Naturreservaten Järleån och Skärmarbodabergen har vandringsslingor som passar både stora och små. I bergsmansbyn Pershyttan, Klacka Lerbergs gruvpark och vid Skrekahyttans ruin finns korta rundturer och trevliga platser för fika eller picknick.

Järleåns natureservat

Järleån rinner i en flera hundra tusen år gammal dalgång. Här finns en av länets mäktigaste forssträckor som upplevs bäst på våren. Blomsterprakten i reservatet är vackrast under försommaren när fågelsången når sin kulmen. Längs ån finns en vandringstig på 2,5–5 km och flera platser för fika och picknick. Järleåns naturreservat ligger vid Hammarby, ca 10 km utanför Nora.
Mer om Järleåns naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärmarbodabergens naturreservat

I Skärmarbodabergen finns gammal skog, mängder av grottor och dramatiskt kuperad natur att upptäcka och utforska. Vandra slingor upp till 5,6 km och upptäck sprickdalar och förkastningsbranter bildade av inlandsisen. Den blockiga terrängen kan bitvis vara krävande. Vid blött och isigt väder kan det var halt, broddar och stavar rekommenderas under vinterhalvåret. Skärmarbodabergen ligger ca 10 km från Nora. Huvudentrén är intill riksväg 50, vid rastplats Skärmarboda. Det är lätt att ta sig hit med buss (401mot Örebro, hållplats Skärmarboda).
Faktablad och karta över Skärmarbodabergen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bergsmansbyn Pershyttan

Ta en tur till kulturreservatet Pershyttan, ett unikt minnesmärke som bjuder på spännande historia från Bergslagens storhetstid. Hela området med hytta, gruvor, vattenhjul, stånggång och kolhus är värt att upptäcka och går utmärkt att utforska på egen hand året om. Besökscentret är alltid öppet och berättar på ett pedagogiskt sätt om malmbrytningens historia och det finns vandringsstigar med informationsskyltar som hjälper dig upptäcka hela kulturreservatet.
Mer om bergsmansbyn Pershyttan

Skrekarhyttans ruin

Skrekarhyttans Ruin är ett kulturellt och historiskt intressant område i Viker utanför Nora. Här finns stenväggar, masugnsfundament av kraftiga granitblock, gravar efter vattenhjul, rester efter damvallar, järnvägar, rostugnspipa och mycket annat som hörde till Västra Skrikarhytte hytta. I anslutning till hyttruinen finns en rundslinga på 1,5 km med skyltar och frågor. Här finns också picknickplats och grillplats. Informationsblad Skrekarhyttans ruin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klacka-Lerbergs Gruvpark

Klacka-Lerbergs gruvområde består av lämningar efter en lång tids gruvdrift. Stora mängder järnmalm har hämtats ur berget och fraktats till närliggande hyttor. I gruvparken finns i dag bl a lämningar av gruvhål, provbrytningar, malmtorg och skrotstenshögar.