Parkering & avspärrningar

Nora Julmarknad pågår 9-10 december kl. 10-16. Noras stadskärna kommer att vara avstängd för trafik under julmarknadshelgen från fredag 8/12 ca kl. 12 till söndag 9/12 ca kl. 17.

Parkering. All parkering för marknadsbesökare är gratis.
Parkera enligt anvisning från P-vakter samt skyltning.

Turistbussar. Alla turistbussar som besöker julmarknaden hänvisas till resecentrum (Nora Station) och tas där emot av personal från turistbyrån.
Infomation till bussgrupper som planerar att besöka julmarknaden

Ta bussen till julmarknaden! Länstrafikens bussar går till och från resecentrum (Nora station) enligt tidtabell under hela evenemanget. Sök din resa på lanstrafiken.se Länk till annan webbplats.

Avspärrningar. Fasta hinder kommer att finns på Storgatan efter Coop, i korsningen Rådmansgatan/Svartälsgatan, Prästgatan vid Gym 1337, Rådstugugatan vid Café Da Capo samt vid Restaurang Rhodos. Vid ett flertal platser finns även avspärrningsstaket. Kungsgatan är räddningsgata och därför öppen.