Ljudvandring om trästaden

Upptäck trästaden genom att lyssna på vår ljudvandring där skådespelaren Magnus Wetterholm tar dig med på en historisk resa tillbaka i tiden. Här får du möta människor som verkat i Nora och format staden till vad den är idag.

För att lyssna trycker du på spelaren under varje bild. Vill du gå vandringen på plats hittar du guideplatserna i kartan längst ner på sidan (telefon, läsplatta). Vandringen tar ca 1 timme om du går i ett svep.

Guideplats 1, Torgbrunnen, Nora torg, 11:12 min
Torgbrunnen skapades av Emil Näsvall 1958 och berättar om stadens framväxt. Relieferna på brunnens södra sida visar grunden till Noras tillkomst och utveckling, bergsbruket. Här finns kolmilan, bergsmannen, hyttan och hästarna som drar rotslädar med malm från gruvan till hyttan. På norra sidan överlämnar Drottning Kristina och Axel Oxenstierna staden privilegiebrev till landshövding Carl Bonde.

Guideplats 2, Skojarbacken, Tivoligatan, 1:39 min
Stadens gamla marknadsplats där aktiviteterna fortfarande är i full gång under Noramarken, sista helgen i augusti.

Guideplats 3, Södra Kyrkogården, stationsområdet, 6:37 min
På 1600-talet låg länsresidens för Nora län här. Kyrkogården invigdes 1817 sedan kyrkogården runt kyrkan inte längre gick att använda. Det vita kapellet uppfördens av "Norakungen"Anders Wedberg och används som begravningsplats för den Wedbergska släkten. Texten på kapellet lyder "Memento mori et coelum quare" (Tänk på döden och sök himlen.)

Guideplats 4, Nora Station, Järnvägsgatan, 2:15 min
År 1856 invigdes här Sveriges första normalspåriga järnväg för persontrafik. Med hjälp av järnvägen blev det enklare att klara bergsbrukets transporter. Numera är den reguljärna tågtrafiken nerlagd med sommartid kan du åka veterantåg med avgång från stationen. På järnvägsområdet finns lokstallar med lok och vagnar från olika epoker samt verkstäder där arbetet ofta är i full gång med frivilliga krafter.

Guideplats 5, Göthlinska Gården, Kungsgatan 4, 1:32 min
Gården på Kungsgatan 4 är byggd på 1700-talet och är idag ett museum som visar hur kronofogde Agathon Göthlin och hans familj levde på slutet av 1800-talet.

Guideplats 6, Vattugränd 2, 1:11 min
Längst ned i backen ligger Aschanska gården uppkallad efter Johan Lorentz Aschan som i slutet av 1700-talet verkade som hovliuvmedikus vid Loka brunn. Idag är det vanliga hyreslägenheter i gården.

Guideplats 7, Kungsgatubacken, Kungsgatan 19, 1:21 min
På Kungsgatan 19 ligger en av Noras 1700-talsgårdar som är kringbyggd med port mot gatan. Förr var här en hantverks- och handelsgård, idag är det hyreslägenheter.

Guideplats 8, Wedbergska gården, Prästgatan 6, 8:17 min
Gården som ligger på Prästgatan 6 uppfördes på slutet av 1700-talet i klassisk stil. Här bodde under 1800-talet brukspatron Anders Wedberg, kallad Norakungen. Idag finns butiker och hyreslägenheter i fastigheten.

Guideplats 9, Nora Kyrka, 2:13 min
Dagens kyrka stod klar 1880 och är uppförd i nyromansk stil. Tidigare stod här en kyrka från 1500-talet som revs 1878 varefter nuvarande uppfördes. Utöver traditionella kyrkoaktiviteter hålls förstklassiga konserter i kyrkan.

Guideplats 10, Sandbergs Gård, Storgatan 12, 5:12 min
På Storgatan 12 ligger huset som heter Malmbergska gården och uppfördes direkt efter stadsbranden 1731. Gården användes som kaffekrog för traktens brukspatroner. Gå gärna in genom de rikt utsmyckade portarna och titta runt på gårdsmiljön.