Friluftslivets år

År 2021 är friluftslivets år och det innebär ett år som bjuder på en rad olika friluftsaktiviteter över hela Sverige. Svenskt Friluftsliv har med stöd av Naturvårdsverket skapat detta projekt med slogan ”Luften är fri”. Målet med projektet är att få fler människor att våga sig ut i naturen och öka medvetenheten om friluftslivets värden.

Friluftsliv i Nora är ett lokal projekt inom ramen av Friluftslivets år 2021som verkar för att ge friluftslivet i Nora ett lyft och få ut naturovana i naturen.