Skattjakt med art-tema/bioblitz

I samband med biologiska mångfaldens dag är det naturinventering och artjakt i naturreservatet vid Järleån. Dagen passar både vuxna och barn, nybörjare och naturkunniga. Under kuniga ledare, följs olika teman.
Kl. 08.00 spaning efter fåglar. kl.10.00 leta insekter och vårblommor, kl. 11.00 lär dig rapportera i Artportalen, få tips på appar m.m.
Vid samlingsplatsen finns frillplats, tag med eget fika
Samling vid P-platsen kl. 08.00.


Arrangör: Nora Biologiska förening tillsammans med naturskyddsföreingen, hopajola och länsstyrelsen Örebro län

Tid: lördag 20 maj kl. 08:00-12:00

Plats: Järleåns naturreservat