Utställning, Grecksåsarmålarna

Samlingsutställning med Grecksåsarmålarna i bygdegården, Grecksåsar.

Grecksåsarmålarna är en löst sammansatt grupp bestående av bildskaparentusiaster. Hemvisten för gruppmedlemmarna är Bild& Form-föreningen i Västerbergslagen (Ludvika/Smedjebacken ) samt deltagare från Nora, Västgöthyttan och Grecksåsar. Varje sensommar/höst samlas deltagarna till en 4-dagars intensiv målargemenskap i Grecksåsars Bygdegård och nu får vi se lite av allt som skapades under de här dagarna.

Arrangör: Grecksåsars byalag,Vuxernskolan och Grecksåsarmålarna.

Tid: Inga fler tillfällen

Plats: Grecksåsars bygdegård