Föredrag, Vikten av att bevara

Värna det vackra – Vikten av att bevara. Så lyder rubriken när bebyggelseantikvarien och Instagram-profilen Rävjägarn, Gustav Bergström, besöker Nora.

Om föredraget
Bebyggelsen i de svenska städerna och på landsbygden är en viktig del av kulturarvet och visar hur samhället och idealen förändras under årens lopp. Fabriksbyggnader, affärshus, villor och hyreshus, alla berättar de om sin tid och hjälper till att förankra nutiden i historien. Att bevara en äldre byggnad och att göra det väl är tyvärr långt ifrån självklart. Många hus har som bekant rivits eller förvanskats till oigenkännlighet, trots att en gammal och välbevarad byggnad vanligtvis betingar ett högt värde. Om konsten att bevara och varför man bör gå varsamt fram kommer detta föredrag att beröra, och även hur synen på bevarande och restaurering förändrats genom åren.

Om Gustav Bergström
Gustav Bergström är i grunden civilingenjör men jobbar idag som bebyggelseantikvarie på fastighetsmäkleriet Historiska Hem och var 2017 mottagare av Svenska Byggnadsvårdsföreningens pris i kategorin försvara. Känd från instagram och webb under namnet @ravjagarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fri entré, begränsat antal platser.
Förbokning på Nora turistbyrå, tfn: 0587-811 20

Arrangör: Tre Trästäder i samarbete med Nora kommun/Nora turistbyrå.

Tid: onsdag 25 september kl. 18:00

Plats: Nora Församlingshem