Visning av Järle kvarn

Visning av Järle kvarn, kvarndamm och kraftstation i samband med Kulturarvsdagen 2017. Miniutställning om Jerle stad, Jerle kanal och dammar samt servering i Svalbo Café. Järle kvarn och kraftstation klassas som kulturhistoriskt riksintresse men hotas nu av rivning för att främja flodpärlmusslans spridning. Drop-in kl. 11–16.

Arr: Hembygdsföreningen Noraskog
www.hembygd.se/hembygdsforeningen-noraskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tid: Inga fler tillfällen

Plats: Järle kvarn, Svalbo Café