Beöksservice i Bergslagen

I Bergslagen finns ett auktoriserat turistcenter, tre auktoriserade turistinformationer samt ett antal InfoPoints.

Turistcenter

På ett turistcenter finns information om destinationen, regionen och Sverige.
Ett turistcenter ger besöksservice digitalt, per telefon och har öppet för besök året om.

Nora Turistcenter/Nora turistbyrå
Järnvägsgatan 1
Tfn: +46 (0)587-811 20
E-post: info@nora.se
Messenger @visitnora

Turistinformation

På en turistinformation finns information om destinationen och regionen. En turistinformation ger besöksservice digitalt, per telefon eller kan ha öppet för besök delar av året.

Lindesbergs Turistinformation
Järnvägsgatan 2a
Tfn: +46 (0)581-811 70
E-post: turistinfo@lindesberg.se

Kopparbergs Turistinformation
Gruvstugutorget (Ljusnarsbergs kommunhus)
Tfn: +46 (0)580-805 55
E-post: turism@ljusnarsberg.se

Hällefors Turistinformation
Tfn: +46 (0)591-644 77
E-post: turist@hellefors.se
I Hällefors finns ett antal InfoPoints, en enklare variant av turistinformation,
hos utvalda butiker, beöksmål och caféer.

Utforska destinationer i närheten

Tiveden (Tiveden och Laxå)
www.tiveden.selänk till annan webbplats

Visit Askersund
www.visitaskersund.selänk till annan webbplats

Visit Karlskoga Degerfors
www.visitkarlskogadegerfors.selänk till annan webbplats

Visit Örebro (Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg)
www.visitorebro.selänk till annan webbplats