Beöksservice i Bergslagen

I Bergslagen finns ett auktoriserat turistcenter, tre auktoriserade turistinformationer samt ett antal InfoPoints.

Turistcenter

På ett turistcenter finns information om destinationen, regionen och Sverige.
Ett turistcenter ger besöksservice digitalt, per telefon och har öppet för besök året om.

Nora Turistcenter/Nora turistbyrå
Öppet vardagar året om och dagligen under perioden juni-augusti.
Järnvägsgatan 1, Nora
Tfn: +46 (0)587-811 20
E-post: info@nora.se
Messenger @visitnora

Turistinformation

På en turistinformation finns information om destinationen och regionen. En turistinformation ger besöksservice digitalt, per telefon eller kan ha öppet för besök delar av året.

Lindesbergs Turistinformation
E-post: turistinfo@lindesberg.se
I Lindesberg finns ett antal InfoPoints - en enklare variant av turistinformation,
hos utvalda butiker, beöksmål och caféer.

Kopparbergs Turistinformation
Gruvstugutorget (Ljusnarsbergs kommunhus)
Tfn: +46 (0)580-805 55
E-post: turism@ljusnarsberg.se
I Kopparberg finns ett antal InfoPoints - en enklare variant av turistinformation,
hos utvalda butiker, beöksmål och caféer.

Hällefors Turistinformation
E-post: turist@hellefors.se
I Hällefors finns ett antal platser som tillhandahåller turistinformation,
t ex butiker, beöksmål och caféer.