Guidade visningar

Förhöj din upplevelse av trästaden Nora och följ med på någon utav våra guidade visningar.

Mordisk vandring i Maria Langs fotspår

Samlingsplats: Torgbrunnen, Nora torg
Pris: 100 kr/person, skolbarn (7-18 år) 50 kr 

Med reservation för eventuella förändringar.

Tid: lördag 22 september kl. 11:30-12:30

Plats: Nora