Guidade visningar

Förhöj din upplevelse av trästaden Nora och kulturreservatet Pershyttan och följ med på någon utav våra guidade visningar.

Göthlinska Gården

Lördag kl. 11.00
Ej lördag 4 augusti.
Samlingsplats: Entrén till gården, Kungsgatan 4
Pris: 80 kr/person, barn/ungdom tom 17 år gratis i vuxens sällskap

Mordisk vandring i Maria Langs fotspår

Lördag kl. 11.30
Samlingsplats: Torgbrunnen, Nora torg
Pris: 100 kr/person, skolbarn (7-18 år) 50 kr

Lockgruvan

Lördag kl. 12.30
Samlingsplats: Pershyttans besökscentrum
Pris: 80 kr/person, barn/ungdom tom 17 år gratis i vuxens sällskap

Stadsvandring

Lördag kl. 14.00
Samlingsplats: Torgbrunnen, Nora torg
Pris: 80 kr/person, barn/ungdom tom 17 år gratis i vuxens sällskap

Pershyttans hytta

Lördag kl. 15.00
Samlingsplats: Pershyttans besökscentrum
Pris: 80 kr/person, barn/ungdom tom 17 år gratis i vuxens sällskap

Med reservation för eventuella förändringar.

Tid: lördag 11 augusti

Plats: Nora & Pershyttan