Guideplats 10

Malmbergska gården (Sandbergs gård),

Storgatan 16