Vandringsturer

Bergslagsleden

Bergslagsleden sträcker sig från Kloten i norr till Tiveden i söder. Med sina 280 km är den en av Sveriges längsta vandringsleder, den är indelad i 17 etapper som är mellan 7 och 23 km långa. Tre av etapperna passerar Nora och går genom gammal järnbruksbygd. Leden passerar nedlagda gruvhål, gamla finnbyar, hyttor och länets största naturreservat, Kindla. Vissa etapper är mer krävande än andra. Leden har också några rundslingor på 9-12 km.

Etapp 5, Uskavi - Hammarby 17 kmPDF
Rundslinga Uskavi, 12 kmPDF
Etapp 6, Hammarby - Digerberget 14 kmPDF
Rundslinga Digerberget, 9 kmPDF
Etapp 7, Digerberget - Mogetorp 16 kmPDF
www.bergslagsleden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Järleån

Järleåns naturreservat ligger i en flera hundra tusen år gammal dalgång. Ån har till stor del kvar sitt naturliga lopp och här finns en av länets mäktigaste forssträckor, Långforsen. Tidigt på våren är forsen som mäktigast och på försommaren är blomsterprakten som vackrast. Bland de ovanliga växterna kan nämnas tibast, vätteros, lungört och skavfräken. Fåglar som trivs i reservatet är knipa, storskrake, strömstare och forsärla. Här finns även bäver och ibland utter. Längs ån finns en vandringstig på 2,5 km.
Faktablad och karta över JärleånPDF

Kindla

Ingenstans i Bergslagen finns ett större område utan vägar. Kindla naturreservat är vildmark, över 900 hektar stort. I området finns sammanlagt 15 km strövstigar. Stigarna gör det möjligt att gå en runda på 7-10 km. En del av dem är mycket kuperade men ger också utsikter utöver det vanliga. I reservatet finns rastplatser, utsiktstorn, vindskydd och en eldpallkoja för övernattning. Högsta punkten i området är Kindlahöjden, 426 m över havet.
Faktablad och karta över KindlaPDF

Skärmarbodabergen

I Skärmarbodabergens naturreservat finns mängder av grottor och dramatiskt kuperad natur att upptäcka och utforska. Skogen är gammal och rymmer många sällsynta växter och djur. Här finns flera sprickdalar och förkastningsbranter som bildades för många miljoner år sedan då delar av jordskorpan rörde sig och sprack. Allt detta är inladsisens verk. I reservatet finns vandringsslingor mellan 0,5-5,6 km. Det är lätt att ta sig Skärmarbodabergen med buss (302 mot Örebro, hållplats Skärmarboda norra) och bil.
Faktablad och karta över SkärmarbodabergenPDF

Stadsskogen

Stadsnära vandrig genom naturreservatet Stadsskogen. Väl markerade slingor finns på 3, 5 och 10 km. Vissa delar går genom mer än 100 år gammal barrskog, yngre och avverkad skog i kuperad mark. Karta finns att köpa på Fotocentralen och Israelssons möbler.
Startplats: Korsningen Esstorpsvägen/Stensnäsvägen

Krysslista för naturreservat i Bergslagen