Kyrkor

Nora kyrka

Då Nora kyrka uppfördes 1878-80, revs en äldre kyrka som lär ha varit uppförd på 1400-talet. Enligt traditionen är Nora kyrka den tredje på samma plats. Nora kyrka är en nyromansk basilika ritad av P. Andersson, Örebro. Tornmurarna är delvis kvar från en tidigare kyrka. Interiören dekorerades på 30-talet - takmålningar och glasfönster av Einar Forseth och väggmålningar av Ragnhild Nordensten. När kyrkan renoverades senast fick kyrkorummet en dekorativ utsmyckning i vårgrönt, rostrött och guld. Altaruppsatsen, dopfunten och ett par epitafier är från 1600-talet. Orgeln är från 1881 men byggdes om på 20-talet till 34 stämmor. Nora socken och Nora bergsförsamling.
www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nora Församlingshem

Församlingshemmet är beläget utefter Kungsgatan med närhet till kyrkan. Man når huset via entrén inne på gården, vilket är karaktäristiskt för de gamla gårdarna i Nora. Det är byggt 1997 i nutida arkitektur som har tilldelats Europa Nostra pris 2002 och när det fick byggnadsminnesstatus 2005 var det som yngsta objekt i Sverige någonsin. Arkitekter: Ingrid Reppen och Tina Wik.
www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Järnboås Kyrka

Järnboås kyrka uppfördes 1658-59 spånklädd och rödfärgad men fick sitt nuvarande utseende med ljust målad slät panel som ger intryck av att den är putsad 1795. Samma år tillbyggdes korsarmar, vilket är typiskt för kyrkorna i Bergslagen. Kyrkans invändiga takmålningar är från 1745. Den praktfulla altaruppsatsen och predikstolen är målade 1764 och den ovanliga dopplatsen är från 1767. Järnboås socken och församling.
www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vikers kyrka

Vikers nygotiska kyrka är uppförd 1869-71 och ritad av P. Andersson, Örebro. Den är vitputsad och byggd i slaggsten. Ursprungsinteriören har förändrats vid renoveringar på 30- och 50-talen. Predikstolen, altaret, altarringen, psalmnummertavlorna, läktaren och orgelfasaden är samtida med kyrkan, dock med ändrad färgsättning. Kyrkogården har största samlade området i Örebro län med äldre typer av gravar, avgränsade av stenfriser och täckta med grus, åtskilda från varandra av grusgångar. Vikers socken och församling.
www.svenskakyrkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Greksåsars kapell

En småkyrka i Nora Bergsförsamling. I Greksåsar uppfördes 1892 ett falurött timrat kapell. Det renoverades 1958. Det tillhör Nora bergsförsamling men är öppet för olika samfund. Nora socken och Nora bergsförsamling.
www.greksasar.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster