Fönsterrenovering på Siggebohyttan

Välkommen till en lärorik dag på Siggebohyttans bergsmansgård i fönsterrenoveringens tecken! Att renovera gamla fönster i stället för att byta ut mot nytillverkade är en god idé av flera skäl, såväl klimatmässiga och kulturhistoriska som privatekonomiska och estetiska. Kom och låt dig inspireras!

Program:

  • Kl. 11.30 och kl. 13.30 ger museets bebyggelseantikvarie, Lars Karlsson Liljas, en guidad visning som tar avstamp i de fönster som finns på gården. Visningen tar ca. 60 min.
  • Kajsa Moberg från Kavat snickeri demonstrerar fönsterrenovering hela dagen. Ta gärna med ett eget fönster så kan Kajsa ge en ungefärlig tidsbestämning på när det är tillverkat, genom att titta på profiler, beslag och tillverkningssätt!
  • På logen visas utställningen Byggnadsvård idag – hållbarhet i generationer. Den ger en inblick i byggnadsvårdens fält och dess naturliga kopplingar till hållbarhet och sunda material. Hur vi kan bevara, underhålla och renovera vårt byggda kulturarv och ta vara på husens stildrag och kvaliteter. Museets bebyggelseantikvarie Julia Larsson finns på plats hela dagen för att visa och berätta om utställningen.
  • Enklare fika finns att köpa i kaffestugan.
  • Butiken är påfylld med byggnadsvårdsmaterial och böcker om ämnet.
  • Mangårdsbyggnaden är öppen för besök.
  • Fri entré till allt, hela dagen!

Arrangör: Örebro läns museum

Tid: lördag 1 juni kl. 11:00-15:00

Plats: Siggebohyttans bergsmansgård Öskevik