Kvinnovandring

Kvinnovandring på Internationella kvinnodagen. Möt Alfhild Cnattingius, Louise Wedberg, Nora-Anna och andra historiska Norakvinnor.

Pris 60 kr per person.
Biljetter hos Leon. Sandberg Bosättningsaffär, tfn 0587-100 71.

Vandringen börjar vid torgbrunnen på Nora torg.

Arr: Q Nora (Q Nora är ett nätverk för företagsamma kvinnor i Nora).

Tid: torsdag 8 mars kl. 17:00

Plats: Torgbrunnen, Nora Torg