Kvinnovandring

Kvinnovandring på Internationella kvinnodagen som stannar till vid hus där det finns en berättelse om historiska kvinnor från Nora.

Pris 60 kr per person. Endast förköp. Begränsat antal deltagare per vandring. Biljetter hos Leon. Sandberg Bosättningsaffär, tfn 0587-100 71.

Vandringen börjar vid torgbrunnen på Nora torg och avslutas inne på Nora Stadshotell, som har puben öppen.

Arr: Q Nora (Q Nora är ett nätverk för företagsamma kvinnor i Nora).

Tid: Inga fler tillfällen

Plats: Torgbrunnen, Nora Torg