Se På Gränsen i Bryggeriet

Utställningen "På gränsen" belyser aktuella samhällsfrågor och filosofiska diskurser. Konsten ska beröra besökarna och få dem att gå på upptäcktsfärd i sig själva när de speglar sig i konsten som gestaltas i ett flertal tekniker och uttryck. 13 konstnärer har fått varsitt rum i Bryggerihuset att förhålla sig till, när de har jobbat fram sina verk utifrån det gemensamma temat.

Medverkande konstnärer: IngerLinnéa Carlsson, Linda Hellevik, Lena Jerlström, AnnMargret Johansson Pettersson, Henry Kotilainen, Christina Lindblom, Sackarias Luhanko, Stanislaw Lux, Mari-Anne Rehnholm, Ulf Rehnholm, Lennart Ström, Ida Vallmo och Hilda Westerberg.

Utställningen är öppen vard. kl. 10-17 helger kl. 11-17 och pågår till den 3 juni.